7 konferencja logopedyczna. Wspomaganie komunikacji
osób ze spektrum autyzmu
- różne drogi jeden cel

Informacje ogólne

Serdecznie zapraszamy ma siódmą edycję konferencji pod wspólnym tytułem TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE – RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL, która tradycyjnie organizowana jest z okazji Dnia Logopedy, czyli pierwszą sobotę marca. Pragniemy tym przedsięwzięciem uświetnić ten dzień, uszanować wszystkich logopedów i terapeutów mowy oraz osoby zainteresowane pracą w zakresie wspomagania i kształtowania mowy.

Tradycyjnie, Konferencja jest podzielona na część wykładową i warsztatową.
Wykłady poprowadzą zaproszeni Goście, wprowadzając w problematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Wykład wprowadzający poprowadzi prof. zw. dr hab. Tadeuszowi Gałkowskiego, który jest prekursorem diagnozy i terapii osób z autyzmem. Prof. zw. dr hab. Ewa Pisula ukaże znaczenia zaburzeń komunikowania się w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Następnie prof. UKW, dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik przedstawi problem treningu umiejętności komunikacyjnych i społecznych w autyzmie w dychotomii: coaching czy terapia? Neurobiologiczne uwarunkowania autyzmu zostaną zaprezentowane przez prof. dr hab. n. med. Tadeusza Pietrasa, który ukaże ujęcie medyczne problemu zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Do części warsztatowej zaproszono dr Elżbietę Minczakiewicz, która zaprezentuje możliwości uzyskiwanych efektów terapii w odniesieniu do rozwoju funkcji komunikacyjnej u dzieci objętych programem wieloprofilowego usprawniania. Mgr Jolanta Liczkowska-Czakyrowa z Pracowni Wspierania Rozwoju w Toruniu przedstawi odzwierciedlającą funkcję terapeuty jako przestrzeni budowania komunikacji z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Terapeutki z Przedszkola Bajkowy Dworek w Toruniu zaprezentują terapię z zastosowaniem książki komunikacyjnej u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z ograniczonymi możliwościami werbalnymi, kolejny warsztat poprowadzi mgr Magda Brust z Bydgoszczy na temat budowania komunikacji funkcjonalnej u dzieci z ZSA.

Karta zgłoszeniowa.

Liczba uczestników konferencji: 120 osób (decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń).
Szanowni Państwo, organizatorzy będą przyjmowali tylko zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną na adres: trzy.drogi.torun@gmail.com lub pocztą tradycyjną: Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Logopedii, 87-100 Toruń, ul. Lwowska 1, z dopiskiem 7 KONFERENCJA; telefon: (056) 611-48-45.

Konferencja w Toruniu