7 konferencja logopedyczna. Wspomaganie komunikacji
osób ze spektrum autyzmu
- różne drogi jeden cel

Opłaty

Przewidywana opłata: uczestnictwo bierne - 120* zł; osoby, które chcą wziąć udział bierny w konferencji
i opublikować swój artykuł w książce poświęconej problematyce poruszanej na konferencji (po pozytywnej recenzji) - 250 zł.
W cenie opłaty konferencyjnej zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, zaświadczenie o udziale w konferencji. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Harmonogram wpłat
Wpłaty dokonane do 28.02.2015 - 120 zł (udział bierny); udział bierny + publikowanie artykułu - 250 zł
Członkowie PTL do 15.02.2015 - 100 zł (udział bierny); udział bierny + publikowanie artykułu - 230 zł

Numer konta:
Opłaty za uczestnictwo w konferencji winny być uiszczane przelewem bankowym na konto:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bank Millennium S.A. w Warszawie
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
z dopiskiem: "7 KONFERENCJA”,   imię i nazwisko uczestnika konferencji.

Konferencja w Toruniu