7 konferencja logopedyczna. Wspomaganie komunikacji
osób ze spektrum autyzmu
- różne drogi jeden cel

Terminarz

Zgłoszenie udziału w konferencji - do dnia 15.02.2018 drogą mailową: emilia.izabela1@gmail.com (karta zgłoszenia poniżej)
Przyjmowanie artykułów do druku - 31 marca 2018 (według wytycznych zamieszczonych w I komunikacie)
Miejsce obrad: Hotel Uniwersytecki, ul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń, Tel. 56/611-28-00

Konferencja w Toruniu